Automatiske straummålarar og Elhub

Elhub-green-bakgrunn-kvadrat.jpg

18. februar vart Elhub sett i drift.

Elhub er kraftbransjen sin felles «sentral» der alle data frå straummålarar i landet vert samla inn i eit felles system. Her finn du eigne abonnement med informasjon om straumforbruk, kraftleverandør og anna.

Elhub Web Plugin

Via Elhub Web Plugin er det muleg for deg som forbrukar å styre kven som skal ha tilgang til dine data, og du kan bruke webløysinga for styring av tilgang til måleverdiar og kundeinformasjon.

Det kan for eksempel vera å gi tilgang til nokon du har avtale med om energiønonomisering.

Du som straumforbrukar får altså tilgang til Elhub via det som vert kalla Elhub Web Plugin:

https://plugin.elhub.no

 

Gasta Design